Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Mediante el uso de nuestro sitio web usted acepta nuestra política de cookies.

closing cross

El grup

ELS NOSTRES PRINCIPIS

Després de quatre dècades d’activitat empresarial, l’objectiu de Subirats Bureau segueix respectant la mateixa essència dels seus orígens: l’arrelament a la nostra cultura, al mateix temps que l’excel·lència i l’honestedat en els nostres projectes.

SUBIRATS EN EL TEMPS

Amb una clara vocació de continuïtat generacional, Subirats Bureau planteja un creixement responsable i una estratègia d’expansió a mitjà i llarg termini que garanteixi una forta consolidació empresarial en el temps.

IMPACTE EMPRESARIAL

ORGANIGRAMA SOCIETARI