El grup

ELS NOSTRES PRINCIPIS

Després de quatre dècades d’activitat empresarial, l’objectiu de Subirats Bureau segueix respectant la mateixa essència dels seus orígens: l’arrelament a la nostra cultura, al mateix temps que l’excel·lència i l’honestedat en els nostres projectes.

SUBIRATS EN EL TEMPS

Amb una clara vocació de continuïtat generacional, Subirats Bureau planteja un creixement responsable i una estratègia d’expansió a mitjà i llarg termini que garanteixi una forta consolidació empresarial en el temps.

IMPACTE EMPRESARIAL

ORGANIGRAMA SOCIETARI